Generalforsamling 2024

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 11. maj 2024, hvor den næste ordinære generalforsamling finder sted.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen