Grundejerforeningen Fyrgården

Velkommen

Grundejerforeningen Fyrgården, som blev etableret i 1974, ligger ved Bøged Strand, 4720 Præstø og omfatter 89 parceller, på Lærkevej, Askevænget, Kastanievænget, Pilevænget og Birkevænget.

Grundene ligger cirka 300 meter fra vandkanten, hvor vi i fællesskab med Grundejerforeningen Fyrvang ejer den 8.950 m2 store strandeng.

Fyrgården er medlem af Badebroforeningen af 1977 med ret til brug af badebroen, som ligger 200 meter mod nord, på den kommunale strandeng.

Til Ejendomsmæglere

Ejendomsmæglere er naturligvis velkommen til at hente oplysninger om Grundejerforeningen på denne hjemmeside. Foreningen tillader sig dog at beregne et gebyr på kr. 250,00 for at levere oplysninger på direkte henvendelser.

Foreningens bestyrelse

  • Jan Kappel, Pilevænget 11 (Formand)
  • Marianne Rasmussen, Pilevænget 14 (Kasserer)
  • Michael Antonsen, Kastanievænget 12 (Sekretær)
  • Jan Paludan, Askevænget 9 (Vej - og drænudvalg)
  • Jesper Jensen, Birkevænget 14 (Vej - og drænudvalg)
  • Christian Langballe, Lærkevej 6
  • Bente Christensen, Lærkevej 18
  • Vacant (Suppleant)

Foreningens CVR-nr.: 37097799

Bankforbindelse: Danske Bank: Reg. nr.: 4880, Kontonr.: 60071926

Centrale dokumenter

Referater

Regnskaber og budgetter 

Bestyrelsesberetninger