Grundejerforeningen Fyrgården

Velkommen

Grundejerforeningen Fyrgården, som blev etableret i 1974, ligger ved Bøged Strand, 4720 Præstø og omfatter 89 parceller, på Lærkevej, Askevænget, Kastanievænget, Pilevænget og Birkevænget.

Grundene ligger cirka 300 meter fra vandkanten, hvor vi i fællesskab med Grundejerforeningen Fyrvang ejer den 8.950 m2 store strandeng.

Fyrgården er medlem af Badebroforeningen af 1977 med ret til brug af badebroen, som ligger 200 meter mod nord, på den kommunale strandeng.

Til Ejendomsmæglere

Ejendomsmæglere er naturligvis velkommen til at hente oplysninger om Grundejerforeningen på denne hjemmeside. Foreningen tillader sig dog at beregne et gebyr på kr. 250,00 for at levere oplysninger på direkte henvendelser.

Foreningens bestyrelse

  • Michael Antonsen, Kastanievænget 11 (Formand)
  • Jesper Jesen, Birkevænget 14 (Næstformand) (Tillige dræn) 
  • Marianne Rasmussen, Pilevænget 14 (Kasserer)
  • Ida Castberg, Lærkevej 24 (Sekretær)
  • Jan Paludan, Askevænget 9 (Veje og stier samt beplantning)
  • Ingelise og Ralf Mathiasson (Suppleant)

Foreningens CVR-nr.: 37097799

Bankforbindelse: Danske Bank: Reg. nr.: 4880, Kontonr.: 60071926

Centrale dokumenter

Referater

Regnskaber og budgetter 

Bestyrelsesberetninger