Badebroforeningen

Grundejerforeningen er medlem af Badebroforeningen af 1977 med ret til brug af badebroen.

Badebro

Badebroforeningen af 1977 blev stiftet den 22. november 1977 af Grundejerforeningerne:

  • Fyrgården (89 medlemmer)
  • Fyrvang (42 medlemmer)
  • Jungshoved Søpark (193 medlemmer)
  • Stodderstubben (48 medlemmer)
  • Strandgården (47 medlemmer)
  • Virkelyst (20 medlemmer)

Badebroforeningen blev stiftet med det formål at anskaffe, opstille og vedligeholde en badebro på frivillig basis.

Foreningen holder også stranden og området omkring badebroen fri for affald.

Badebroen sættes ud sidste lørdag i april og tages op sidste lørdag i september. Begge dage mødes foreningen ved badebroen kl. 10:00 og hjælpes ad med arbejdet.

Det er fortrinsvis børnefamilier der benytter badebroen, da den er meget børnevenlig på grund af vanddybden og broens placering med hensyn til overvågning af området. Der bliver lagt strandsand ud som børnene kan lege i.