Databeskyttelse

Vi tager din databeskyttelse alvorligt.

Vi behandler personoplysninger og har derfor udarbejdet en fortegnelse over foreningens behandlingsaktiviteter samt vedtaget en privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Derudover er der indgået en databehandleraftale med ForeningLet ApS, som behandler foreningens data.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Det gør vi for at varetage din ret til datasikkerhed.