Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 6. august 2022, kl. 10:00

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 6. august 2022, kl. 10:00 på Jungshoved Skole i Øst-lokalet, da den samlede bestyrelse i grundejerforeningen har valgt at gå af med øjeblikkelig virkning.

Dagsordenen er:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Den samlede bestyrelse afgår
  4. Valg af ny formand samt mellem 4-7 bestyrelsesmedlemmer. Afhængig af generalforsamlingens udfald, stiller enkelte bestyrelsesmedlemmer, af hensyn til en vis kontinuitet, gerne op til genvalg. Følgende stiller således gerne op til genvalg: Marianne Breusch Rasmussen (Kasserer), Michael Antonsen (Sekretær) samt Jan Paludan (Bestyrelsesmedlem)
  5. Valg af suppleant
  6. Eventuelt

Vi beder venligst om tilmelding inden den 3. august 2022.

Tilmelding kan ske til kasserer@fyrgaarden.dk eller på telefonnummer: 50 18 40 30

Hvert enkelt medlem har fået tilsendt tilmeldingsblanket samt fuldmagt. Såfremt du har brug for en fuldmagt, beder vi dig venligst meddele dette sammen med din tilmelding, hvorefter kassereren vil drage omsorg for, at du får den tilsendt.

Siden den seneste generalforsamling har det været en noget turbulent periode.

Sommerhusområdet er et fristed for os alle sammen og vi udfører alle vores opgaver som frivillige uden vederlag og udfører opgaverne i vores fritid. Selvfølgelig skal vi som medlemmer af bestyrelsen ikke tage tingene personligt, men hvis henvendelser eller samtaler bliver af personlig og truende karakter, så hverken kan eller vil vi fortsætte arbejdet i bestyrelsen.

Med baggrund i ovennævnte, meddeler vi derfor, at vi den 21. juli 2022 er afgået som fungerende bestyrelse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen