Om Foreningen

Foreningens bestyrelse

  • Jette Ramshøj, Birkevænget 15 (Formand)
  • Klaus Petersen, Birkevænget 11 (Næstformand)
  • Marianne Rasmussen, Pilevænget 14 (Kasserer)
  • Niels Søe, Lærkevej 7 (Bestyrelsesmedlem)
  • Peter Foldager Overgaard, Askevænget 10 (Suppleant)

Foreningens CVR-nr.: 37097799

Bankforbindelse: Danske Bank: Reg. nr.: 4880, Kontonr.: 60071926

Centrale dokumenter

Referater og beretninger

Regnskaber og budgetter