Kategoriarkiv: Nyheder

HUSK nye affaldsbeholdere fra 1. okt. 2018

 • Alle husstande med egne beholdere skal efter 1. oktober 2018 have 2 beholdere på hver 240 liter.
 • Beholderne er delt i 2 rum, med en fast skillevæg.
 • Skillevæggen deler beholderen med et lille rum med 40 % og et stort rum med 60 % af beholderen.
 • Skillevæggen er fastmonteret i begge beholdere og den er sat, så den passer med skraldebilens opdeling.
 • Låget kan åbnes fra begge sider af beholderen.
 • Beholderne leveres på din adresse inden ordningerne træder i kraft.
 • Boliger, der deler affaldsbeholdere, skal sortere på samme måde som andre, men for mange vil det være i andre beholdere. Vi vil kontakte boligforeninger o.a. inden ordningerne træder i kraft, for at aftale hvilke beholdere, der skal være.

Vil du vide mere om den nye ordning, kan du klikke her.

Vedligeholdelse langs stierne

Kære medlem,

På vores generalforsamling blev bestyrelsen gjort opmærksom på periodisk manglende vedligeholdelse af græsset på begge vores stier. Bestyrelsen har nu fået lavet aftale med 2 personer, som gerne vil klippe græsset på henholdsvis stien mod øst og stien mod vest.

Græsset vil normalt blive klippet hver 14. dag. Men - men: Begge ”græsmænd” har bedt bestyrelsen om hjælp! for at de kan udføre deres arbejde til alles tilfredshed og for at deres arme og ærmer ikke skal tage skade af tornene fra brombær, vildroser og andre stikkende vækster. Så bestyrelsen vil hermed gøre opmærksom på grundejernes pligt til at beskære beplantningen langs stierne. Vi håber I vil hjælpe os med vores forehavende.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Forpligtelser i forbindelse med dræn

 • Du har pligt til at vedligeholde alle private vandløb på din ejendom. Det vil sige åbne og rørlagte vandløb, kanaler og dræn samt anlæg i og ved vandløbene.
 • Man er ejer af dræn på egen grund.
 • Hvis du ikke vedligeholder dine vandløb og dræn, kan der opstå fejl og mangler. Vandet kan stuve op, og der kan dannes oversvømmelser.
 • Ønsker du at lede overfladevand til eksisterende dræn, kræver det en tilladelse. Benyt ansøgningsskema Medbenyttertilladelse

Læs mere om dræn og vandløb her

Nabohjælp

G/F Fyrgården er nu tilmeldt Nabohjælp

Undgå indbrud med Nabohjælp

Når du opretter en profil på nabohjælp.dk eller deres app, får du redskaberne til nemmere og mere stabil nabohjælp:

 • Adgang til at sende og modtage advarsler i dit nærområde, hvis der sker noget mistænkeligt
 • Klistermærker til postkasser og døre
 • Adgang til en feriekalender, så du kan fortælle betroede naboer i dit personlige netværk, hvornår dit hjem er alene hjemme
 • Postkort som du kan bruge til at invitere naboerne med i dit personlige netværk
 • Gode råd og vejledning til at undgå indbrud

Læs mere om nabohjælp på deres hjemmeside: her

 

 

Bøn om vedligeholdelse

Kære medlemmer

Vores formand, Frank, er gennem sommeren blevet kontaktet af medlemmer, som mener at andre medlemmer ikke overholder de få regler, vi har i vores deklaration, vedtægter, ordensregler og også i Vordingborg Kommunes regler for vedligeholdelse af private fællesveje.

Frank har, uden at blande andre i situationen, kontaktet ”lovovertræderne” på forskellig måde og de fleste har også haft forståelse for hans henvendelse, men han har både i ord og kropsskrog kunnet mærke, hvad ”lovovertræderen” mener om den anonyme ”anmelder” og om ham, som sendebud.

Frank er ked af den situation, som han har været i en del gange og dette er en bøn til jer alle om, at overholde de få forpligtelser, som vi har.

Der står i Deklarationen af 1972, stk. 2 bl.a.:

På parcellerne må ikke oplagres noget, der frembyder ubehageligt skue, eller er til ulempe for naboerne, og enhver parcelejer er forpligtet til, at sørge for, at hans parcel er i pæn og ordentlig stand og til snarest gørligt at beplante parcellen med gran, fyr eller lignende, således at beplantningen i skel til nabo danner et sammenhængende bælte. Parcelejerne er fra overtagelsesdagen pligtige, at holde parcellerne fri for ukrudt. Den på parcellerne eksisterende beplantning må ikke fældes, men skal vedligeholdes og genplantes.

Og i vedtægterne § 5 (senest opdateret i 2016):

Medlemmerne har pligt til at bekæmpe frøspredende ukrudt på parcellerne samt vedligeholde rabatterne langs vejene ud for de enkelte parceller. Bekæmpelse skal være foretaget i henhold til de i Hegnsloven vedtagne bestemmelser om tidspunkter, nyslået 14 dage før Skt. Hans. Såfremt ovenstående forsømmes, kan rensning og vedligeholdelse blive iværksat af foreningen for medlemmets regning uden forudgående skriftlig advisering. Medlemmerne fastsætter på generalforsamlingen størrelsen af rykkergebyr, dog under hensyntagen til gældende lovgivning. Gebyr for græsslåning er den til enhver tid gældende dagspris. Grundejerforeningen holder alle fællesarealer og veje.

I ordensreglerne står der bl.a.:

Vi henstiller til, at græsslåning og brug af andre støjende maskiner i tiden fra 1. maj til 31. august på lørdage, søn- og helligdage kun sker mellem 10:00 – 12:00 og kl. 16:00- 18:00

I Vordingborg kommunes regler for vedligeholdelse af beplantning langs private fællesveje, som vi også skal efterkomme, står der:

 • Du skal klippe hæk og andre planter og beskære træer på din grund ud mod vejen.
 • På skitsen herunder kan du se, hvordan det skal ske.

Bestyrelsen har en såkaldt påtaleret, eller har pligt til at underrette kommunen, når vi modtager en skriftlig klage, men er det nu nødvendigt, at formanden/bestyrelsen skal være ”bussemand”.

Det er en ubehagelig situation, at skulle ”irettesætte” medlemmer om nogle selvfølgelige ting, som for det meste kunne undgås ved, at alle medlemmer overholder de få regler, vi har.

Formand eller bestyrelse kan ikke give dispensation til reglerne.

Vi har ikke altid den samme forståelse af de ord, som er nedfældet på tryk, men inderst inde ved de fleste af os, hvad den generelle holdning er. Der er ingen, tror vi, som står med et ur eller et centimetermål i hånden, for at kontrollere dit ”gøren og laden”, men når tingene bliver for iøje- og ørefaldende, så er det, at man ikke kan acceptere, at de personlige hjemmegjorte regler tager overhånd.

Det er forståeligt, at et medlem, som betaler fremmed arbejdskraft for at vedligeholde sin grund, synes, at det ikke er ok, at et andet medlem bare lader stå til, så at reglerne omgås.

Så, se at få tidsler og brændenælder væk, vedligehold træer og buske i skel, mod vej og mod sti, så kan du holde fri, når du ferierer her næste gang og kan koncentrere dig om den hyggelige vedligeholdelse.

Fortsat god sommer!

Venlig hilsen, Bestyrelsen

Byskilte i Bøged Strand

Så er det en realitet, at Fyrgården ligger i bymæssig bebyggelse og det er positivt, at trafikken på Bøged Strandvej afvikles med KUN 50 km/t.

Om vi så kan kalde Bøged Strand for en by er et andet spørgsmål?

IMG_1570