Alle indlæg af Marianne Rasmussen

Bøn om vedligeholdelse

Kære medlemmer

Vores formand, Frank, er gennem sommeren blevet kontaktet af medlemmer, som mener at andre medlemmer ikke overholder de få regler, vi har i vores deklaration, vedtægter, ordensregler og også i Vordingborg Kommunes regler for vedligeholdelse af private fællesveje.

Frank har, uden at blande andre i situationen, kontaktet ”lovovertræderne” på forskellig måde og de fleste har også haft forståelse for hans henvendelse, men han har både i ord og kropsskrog kunnet mærke, hvad ”lovovertræderen” mener om den anonyme ”anmelder” og om ham, som sendebud.

Frank er ked af den situation, som han har været i en del gange og dette er en bøn til jer alle om, at overholde de få forpligtelser, som vi har.

Der står i Deklarationen af 1972, stk. 2 bl.a.:

På parcellerne må ikke oplagres noget, der frembyder ubehageligt skue, eller er til ulempe for naboerne, og enhver parcelejer er forpligtet til, at sørge for, at hans parcel er i pæn og ordentlig stand og til snarest gørligt at beplante parcellen med gran, fyr eller lignende, således at beplantningen i skel til nabo danner et sammenhængende bælte. Parcelejerne er fra overtagelsesdagen pligtige, at holde parcellerne fri for ukrudt. Den på parcellerne eksisterende beplantning må ikke fældes, men skal vedligeholdes og genplantes.

Og i vedtægterne § 5 (senest opdateret i 2016):

Medlemmerne har pligt til at bekæmpe frøspredende ukrudt på parcellerne samt vedligeholde rabatterne langs vejene ud for de enkelte parceller. Bekæmpelse skal være foretaget i henhold til de i Hegnsloven vedtagne bestemmelser om tidspunkter, nyslået 14 dage før Skt. Hans. Såfremt ovenstående forsømmes, kan rensning og vedligeholdelse blive iværksat af foreningen for medlemmets regning uden forudgående skriftlig advisering. Medlemmerne fastsætter på generalforsamlingen størrelsen af rykkergebyr, dog under hensyntagen til gældende lovgivning. Gebyr for græsslåning er den til enhver tid gældende dagspris. Grundejerforeningen holder alle fællesarealer og veje.

I ordensreglerne står der bl.a.:

Vi henstiller til, at græsslåning og brug af andre støjende maskiner i tiden fra 1. maj til 31. august på lørdage, søn- og helligdage kun sker mellem 10:00 – 12:00 og kl. 16:00- 18:00

I Vordingborg kommunes regler for vedligeholdelse af beplantning langs private fællesveje, som vi også skal efterkomme, står der:

  • Du skal klippe hæk og andre planter og beskære træer på din grund ud mod vejen.
  • På skitsen herunder kan du se, hvordan det skal ske.

Bestyrelsen har en såkaldt påtaleret, eller har pligt til at underrette kommunen, når vi modtager en skriftlig klage, men er det nu nødvendigt, at formanden/bestyrelsen skal være ”bussemand”.

Det er en ubehagelig situation, at skulle ”irettesætte” medlemmer om nogle selvfølgelige ting, som for det meste kunne undgås ved, at alle medlemmer overholder de få regler, vi har.

Formand eller bestyrelse kan ikke give dispensation til reglerne.

Vi har ikke altid den samme forståelse af de ord, som er nedfældet på tryk, men inderst inde ved de fleste af os, hvad den generelle holdning er. Der er ingen, tror vi, som står med et ur eller et centimetermål i hånden, for at kontrollere dit ”gøren og laden”, men når tingene bliver for iøje- og ørefaldende, så er det, at man ikke kan acceptere, at de personlige hjemmegjorte regler tager overhånd.

Det er forståeligt, at et medlem, som betaler fremmed arbejdskraft for at vedligeholde sin grund, synes, at det ikke er ok, at et andet medlem bare lader stå til, så at reglerne omgås.

Så, se at få tidsler og brændenælder væk, vedligehold træer og buske i skel, mod vej og mod sti, så kan du holde fri, når du ferierer her næste gang og kan koncentrere dig om den hyggelige vedligeholdelse.

Fortsat god sommer!

Venlig hilsen, Bestyrelsen

Hundelufteposer

Så er der sat 3 stativer op med poser til hundenes efterladenskaber. Vi beder alle hundeejere om at samle op efter hunden og evt. smide posen i en af de affaldsspande, som er forsynet med en mærkat om, at her må der smides hundeposer i.

Tag hensyn – Brug af maskiner

Bestyrelsen henstiller endnu en gang til medlemmerne at overholde ordensreglerne i forbindelse med brug af maskiner!

I sommeren 2016 blev der sat 3 stativer op med hundeposer og vi beder alle hundeejere om at samle op efter hunden og evt. smide på i en af de affaldsspande som er forsynet med en mærkat om, at her må der smides hundeposer i.

Ordensregler

Referatet fra den ordinære generalforsamling i foreningen den 31. maj 2014 samt årsregnskabet for 2013 og budgettet for 2014 kan nu findes i download-området under "om foreningen". Læs videre Mødereferat 2014

Julen nærmer sig med raske skridt, og bestyrelsen vil således gerne benytte denne lejlighed til at ønske Jer og Jeres familier en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Til denne tid hører jo også nisser. I år har vi fået besøg af en sætternisse, som synes det kunne være sjovt at lave gæk med vores opkrævninger for det nye år. Læs videre Korrektion