Alle indlæg af Jan Rasmussen

Generalforsamling den 1. juni 2019 kl. 10:00

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Grundejerforeningen Fyrgården,

lørdag den 1. juni 2019 kl. 10:00 i Jungshoved Forsamlingshus.

I den forbindelse kan du downloade følgende dokumenter:

Forslag eller sager, der ønskes taget op til behandling på generalforsamlingen, skal modtages af formanden skriftligt senest den 11. maj 2019.

Efter generalforsamlingen tilbydes, som sædvanligt, en forfriskning samt et par stykker smørrebrød. Af hensyn til bestilling, beder vi venligst om tilmelding, ligeledes inden den 11. maj 2019 på vedlagte tilmeldingsblanket.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

HUSK nye affaldsbeholdere fra 1. okt. 2018

 • Alle husstande med egne beholdere skal efter 1. oktober 2018 have 2 beholdere på hver 240 liter.
 • Beholderne er delt i 2 rum, med en fast skillevæg.
 • Skillevæggen deler beholderen med et lille rum med 40 % og et stort rum med 60 % af beholderen.
 • Skillevæggen er fastmonteret i begge beholdere og den er sat, så den passer med skraldebilens opdeling.
 • Låget kan åbnes fra begge sider af beholderen.
 • Beholderne leveres på din adresse inden ordningerne træder i kraft.
 • Boliger, der deler affaldsbeholdere, skal sortere på samme måde som andre, men for mange vil det være i andre beholdere. Vi vil kontakte boligforeninger o.a. inden ordningerne træder i kraft, for at aftale hvilke beholdere, der skal være.

Vil du vide mere om den nye ordning, kan du klikke her.

HJÆLP med badebroen 2. juni 2018, kl. 9:00

Vi nyder jo alle godt af vores dejlige badebro hele sommeren, så derfor HUSK, at der altid kan bruges ekstra arbejdskræfter, når badebroen skal sættes ud igen den 2. juni 2018, kl. 9:00.

Badebrosudvalget kan ikke klare alting alene og derfor vil vi sætte stor pris på fysisk hjælp samt moralsk støtte fra alle, der har tid og lejlighed.

Bestyrelsen siger på forhånd STOR tak!

 

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Grundejerforeningen Fyrgården,

lørdag den 26. maj 2018 kl. 10:00 i Jungshoved Forsamlingshus.

I den forbindelse kan følgende dokumenter hentes ved at klikke på nedenstående links:

Forslag eller sager, der ønskes taget op til behandling på generalforsamlingen, skal modtages af formanden skriftligt senest den 11. maj 2018.

Efter generalforsamlingen tilbydes, som sædvanligt, en forfriskning samt et par stykker smørrebrød. Af hensyn til bestilling, beder vi venligst om tilmelding, ligeledes inden den 11. maj 2018 på vedlagte tilmeldingsblanket.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Forpligtelser i forbindelse med dræn

 • Du har pligt til at vedligeholde alle private vandløb på din ejendom. Det vil sige åbne og rørlagte vandløb, kanaler og dræn samt anlæg i og ved vandløbene.
 • Man er ejer af dræn på egen grund.
 • Hvis du ikke vedligeholder dine vandløb og dræn, kan der opstå fejl og mangler. Vandet kan stuve op, og der kan dannes oversvømmelser.
 • Ønsker du at lede overfladevand til eksisterende dræn, kræver det en tilladelse. Benyt ansøgningsskema Medbenyttertilladelse

Læs mere om dræn og vandløb her