Vedligeholdelse af stikvejene påbegyndt

Som nogle af Jer sikkert har bemærket, er vedligeholdelsen af vores stikveje påbegyndt.

Vi beder Jer således venligt undlade at parkere eller placere affald i rabatterne indtil arbejdet er afsluttet.

På forhånd tak for Jeres forståelse og hjælp.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen