Forpligtelser i forbindelse med dræn

  • Du har pligt til at vedligeholde alle private vandløb på din ejendom. Det vil sige åbne og rørlagte vandløb, kanaler og dræn samt anlæg i og ved vandløbene.
  • Man er ejer af dræn på egen grund.
  • Hvis du ikke vedligeholder dine vandløb og dræn, kan der opstå fejl og mangler. Vandet kan stuve op, og der kan dannes oversvømmelser.
  • Ønsker du at lede overfladevand til eksisterende dræn, kræver det en tilladelse. Benyt ansøgningsskema Medbenyttertilladelse

Læs mere om dræn og vandløb her