Info. fra vandværket

Bønsvig Stavreby Vandværk aflæser vandmålere 2 uger frem fra i dag, 27.09.17.
Målerbrønden skal være synlig og tilgængelig.