Gravearbejdet i forbindelse med nedlæggelse af kabler til fibernet langs vores veje, starter om ca 14 dage.

De grundejere, der er tilmeldt, vil blive informeret, når stikledninger til og installering i husene skal foretages.

Hvis du ønsker yderligere info, kontakt venligst Fibia.

Kik ind på f´Fibias hejmmesidehttp://www.fibia.dk/jungshoved