Om foreningen

Grundejerforeningen Fyrgården blev etableret i 1974.

Området omfatter 89 parceller, som alle er beliggende ved Bøged Strand i Præstø på vejene: Lærkevej, Askevænget, Kastanievænget, Pilevænget og Birkevænget.

Foreningens bestyrelse:
Formand:       Frank Ramshøj, Birkevænget 15
Næstformand:   Klaus Petersen, Birkevænget 11
Kasserer:      Marianne Rasmussen, Pilevænget 14
Best. medl.:   Niels Søe, Lærkevej 7
Suppleant:     Søren Hall, Askevænget 3
Bankforbindelse : Danske Bank, reg.nr. 4880 kontonr. 60071926

Foreningens CVR-nr.: 37097799