Kategoriarkiv: Nyheder

Badebroen SKAL ind!

Badebroen skulle have været taget ind, lørdag den 14. oktober 2017 kl. 9:00, men bilen med kranen kørte fast ved P-pladsen.

NY DATO: lørdag d. 18. november 2017 kl. 9.00

Kom og vær med til en hyggelig formiddag med lidt udfordringer og hyggeligt samarbejde, det kræver ingen erfaring, blot fornuftigt tøj.

Kranen fra Palle’s Kraner gør det tunge arbejde, hvis den kan komme ned til broen.

Denne gang skal broen ind, ellers risikerer vi, at broen går til i vinterstormene.

Badebroen er til glæde for os alle om sommeren, såhvorfor ikke ogsåfålidt glæde i et par timer her i efteråret.

Den 29. oktober 2017 Badebrosudvalget

Badebroen skal ind 2017

Nabohjælp

G/F Fyrgården er nu tilmeldt Nabohjælp

Undgå indbrud med Nabohjælp

Når du opretter en profil på nabohjælp.dk eller deres app, får du redskaberne til nemmere og mere stabil nabohjælp:

  • Adgang til at sende og modtage advarsler i dit nærområde, hvis der sker noget mistænkeligt
  • Klistermærker til postkasser og døre
  • Adgang til en feriekalender, så du kan fortælle betroede naboer i dit personlige netværk, hvornår dit hjem er alene hjemme
  • Postkort som du kan bruge til at invitere naboerne med i dit personlige netværk
  • Gode råd og vejledning til at undgå indbrud

Læs mere om nabohjælp på deres hjemmeside: her

 

 

Badebroen skal ind!

Badebroen skal tages ind, lørdag den 14. oktober 2017 kl. 9:00.

Kom og vær med til en hyggelig formiddag med lidt udfordringer og hyggeligt samarbejde, det kræver ingen erfaring, blot fornuftigt tøj.

Kranen fra Palle’s Kraner gør det tunge arbejde.

Badebroen er til glæde for os alle om sommeren, så hvorfor ikke også få lidt glæde i et par timer her i efteråret.

Se billeder fra de foregående år på ”Badebroforeningen af 1977” Den 6. oktober 2017
Badebrosudvalget

Badebroen skal ind 2017

Bøn om vedligeholdelse

Kære medlemmer

Vores formand, Frank, er gennem sommeren blevet kontaktet af medlemmer, som mener at andre medlemmer ikke overholder de få regler, vi har i vores deklaration, vedtægter, ordensregler og også i Vordingborg Kommunes regler for vedligeholdelse af private fællesveje.

Frank har, uden at blande andre i situationen, kontaktet ”lovovertræderne” på forskellig måde og de fleste har også haft forståelse for hans henvendelse, men han har både i ord og kropsskrog kunnet mærke, hvad ”lovovertræderen” mener om den anonyme ”anmelder” og om ham, som sendebud.

Frank er ked af den situation, som han har været i en del gange og dette er en bøn til jer alle om, at overholde de få forpligtelser, som vi har.

Der står i Deklarationen af 1972, stk. 2 bl.a.:

På parcellerne må ikke oplagres noget, der frembyder ubehageligt skue, eller er til ulempe for naboerne, og enhver parcelejer er forpligtet til, at sørge for, at hans parcel er i pæn og ordentlig stand og til snarest gørligt at beplante parcellen med gran, fyr eller lignende, således at beplantningen i skel til nabo danner et sammenhængende bælte. Parcelejerne er fra overtagelsesdagen pligtige, at holde parcellerne fri for ukrudt. Den på parcellerne eksisterende beplantning må ikke fældes, men skal vedligeholdes og genplantes.

Og i vedtægterne § 5 (senest opdateret i 2016):

Medlemmerne har pligt til at bekæmpe frøspredende ukrudt på parcellerne samt vedligeholde rabatterne langs vejene ud for de enkelte parceller. Bekæmpelse skal være foretaget i henhold til de i Hegnsloven vedtagne bestemmelser om tidspunkter, nyslået 14 dage før Skt. Hans. Såfremt ovenstående forsømmes, kan rensning og vedligeholdelse blive iværksat af foreningen for medlemmets regning uden forudgående skriftlig advisering. Medlemmerne fastsætter på generalforsamlingen størrelsen af rykkergebyr, dog under hensyntagen til gældende lovgivning. Gebyr for græsslåning er den til enhver tid gældende dagspris. Grundejerforeningen holder alle fællesarealer og veje.

I ordensreglerne står der bl.a.:

Vi henstiller til, at græsslåning og brug af andre støjende maskiner i tiden fra 1. maj til 31. august på lørdage, søn- og helligdage kun sker mellem 10:00 – 12:00 og kl. 16:00- 18:00

I Vordingborg kommunes regler for vedligeholdelse af beplantning langs private fællesveje, som vi også skal efterkomme, står der:

  • Du skal klippe hæk og andre planter og beskære træer på din grund ud mod vejen.
  • På skitsen herunder kan du se, hvordan det skal ske.

Bestyrelsen har en såkaldt påtaleret, eller har pligt til at underrette kommunen, når vi modtager en skriftlig klage, men er det nu nødvendigt, at formanden/bestyrelsen skal være ”bussemand”.

Det er en ubehagelig situation, at skulle ”irettesætte” medlemmer om nogle selvfølgelige ting, som for det meste kunne undgås ved, at alle medlemmer overholder de få regler, vi har.

Formand eller bestyrelse kan ikke give dispensation til reglerne.

Vi har ikke altid den samme forståelse af de ord, som er nedfældet på tryk, men inderst inde ved de fleste af os, hvad den generelle holdning er. Der er ingen, tror vi, som står med et ur eller et centimetermål i hånden, for at kontrollere dit ”gøren og laden”, men når tingene bliver for iøje- og ørefaldende, så er det, at man ikke kan acceptere, at de personlige hjemmegjorte regler tager overhånd.

Det er forståeligt, at et medlem, som betaler fremmed arbejdskraft for at vedligeholde sin grund, synes, at det ikke er ok, at et andet medlem bare lader stå til, så at reglerne omgås.

Så, se at få tidsler og brændenælder væk, vedligehold træer og buske i skel, mod vej og mod sti, så kan du holde fri, når du ferierer her næste gang og kan koncentrere dig om den hyggelige vedligeholdelse.

Fortsat god sommer!

Venlig hilsen, Bestyrelsen

Byskilte i Bøged Strand

Så er det en realitet, at Fyrgården ligger i bymæssig bebyggelse og det er positivt, at trafikken på Bøged Strandvej afvikles med KUN 50 km/t.

Om vi så kan kalde Bøged Strand for en by er et andet spørgsmål?

IMG_1570

Hundelufteposer

Så er der sat 3 stativer op med poser til hundenes efterladenskaber. Vi beder alle hundeejere om at samle op efter hunden og evt. smide posen i en af de affaldsspande, som er forsynet med en mærkat om, at her må der smides hundeposer i.

Tag hensyn – Brug af maskiner

Bestyrelsen henstiller endnu en gang til medlemmerne at overholde ordensreglerne i forbindelse med brug af maskiner!

I sommeren 2016 blev der sat 3 stativer op med hundeposer og vi beder alle hundeejere om at samle op efter hunden og evt. smide på i en af de affaldsspande som er forsynet med en mærkat om, at her må der smides hundeposer i.

Ordensregler