Generalforsamlingsindkaldelse

___________________________________________________________________

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Grundejerforeningen Fyrgården, lørdag den 28. maj 2016, kl. 10:00 i Jungshoved Forsamlingshus.

Du kan hente følgende dokumenter ved at klikke på 2016 Generalforsamlingsindkaldelse Fyrgaarden:

  • Dagsorden
  • Tilmelding
  • Fuldmagt
  • Bestyrelsesberetning
  • Regnskab Fyrgården 2015
  • Regnskab Badebroforeningen 2015
  • Budget Fyrgården 2016

Forslag eller sager, der ønskes taget op til behandling på Generalforsamlingen, skal modtages af formanden skriftligt senest den 19. maj 2016.

Efter Generalforsamlingen tilbydes, som sædvanligt, en forfriskning samt et par stykker smørrebrød.

Af hensyn til bestilling, beder vi venligst om tilmelding inden den 19. maj 2016 .

Med venlig hilsen

Bestyrelsen